Vi har spilt til alle tider. For mange tusen år siden kastet vi terning og moret oss med det. I middelalderen kom kortstokken, med den industrielle revolusjon kom de første mekaniske spillemaskinene. Nå skjer mye av spillingen over nettet.

Gaming handler om underholdning og deltakelse i ulike spill, gjerne rollespill over internett og hvor motivet ikke er å vinne penger.  Per i dag er ikke høyfrekvent gaming en diagnose på samme måte som gambling.  Likevel er noen som gamer så mye at det går utover spillerens liv i den virkelige verden. Eksempler på slike problemer er:

 • Stort fravær fra jobb eller skole
 • Brudd i familietradisjoner, vaner, ritualer
 • Krangling hjemme, tap av foreldreautoritet
 • Fysiske plager som mangel på søvn, dårlig blodsirkulasjon, vekttap, dårlig hygiene, lite opptatt av utseende.
 • Tap av sosialt nettverk

Gamere som strever med psykisk uro som angst, depresjon, lav sosial mestring eller følelsesmessige traumer er mer sårbar for å bli problemspillere.  Noen blir problemspillere uten at det er noe underliggende problem, men at de bare er meget interessert og opptatt av prestasjon, teknikk og de følelsesmessige eller økonomiske gevinster disse gir.

Gambling som begrep brukes om spill for penger. Pengespillavhengighet er en egen avhengighetsdiagnose. To tegn på en slik avhengighet kan være:

 • «Jeg merker at jeg spiller for mer og mer penger»
 • «Jeg spiller mer enn det jeg kan fortelle til mine nærmeste»

Hvis du svarer ja på disse spørsmålene, kan du være i faresonen. For noen blir spillet en flukt – spillet får deg til å gå inn i en ”boble” eller ”verden” hvor det er godt å være, hvor du får fred fra ubehagelige tanker eller følelser. Andre spiller kanskje bare fordi de opplever at det fyller dem men adrenalin og spenning som oppleves godt.

 

Avhengighet

Et kjennetegn på avhengighet er at en fortsetter å gjøre noe, selv om man egentlig ikke ønsker det. Det er som om man blir utsatt for en kraft som tar over styringa i livet.

Dette gjør at man kan gjøre ting som er vanskelig å skjønne både for seg selv, og for de som rundt spilleren. Spill kan føre til store økonomiske tap, men det spillerne nesten alltid opplever som mest ubehagelig er at de har løyet for kjæresten, samboeren, kona eller andre folk de er glad.

Som ved all avhengighet er det vanlig å kjenne på ambivalens som betyr at en både har lyst til fortsette med noe, samtidig som en også har lyst til å slutte. Dette er helt vanlig for alle mennesker. I terapi er dette ofte det første man begynner å jobbe med, se på fordeler eller goder ved å spille og ulemper eller problemer med å spille.

Terapi

Terapien på Blå Kors Poliklinikk Oslo kan ta mange former. For noen fungerer det fint å kun få hjelp til å ta bort atferden, altså spillingen, uten å gå mer inn i årsakene. For andre kan det være til nyttig å finne mer ut av årsakene til at en spiller.

Uansett er det nyttig å bli klar over hva som ”trigger ”spillelysten, eller hva som er forut for spillesituasjonene.

Ved Blå Kors poliklinikk Oslo kan vi møte folk med spilleproblemer på ulike nivåer:

 • Egenadministrert selvhjelp (spillkontroll.no)
 • Korttidsbehandling. 6-8 åtte konsultasjoner i kombinasjon med enkle nettbaserte oppgaver. (gambling)
 • Polikliniske samtaler med lengre varighet (gambling/gaming)
 • Gruppeterapi (lukket gruppe med ca. 4 mnd. varighet) (gambling)

Det kan være lurt å kombinere tiltakene over med poliklinikkens øvrige tilbud utfra den enkeltes behov.(gjelder ikke ved selvhjelpstilbudet og begrenset tilbud ved korttidstilbudet).

Husk at pårørende til spillere også kan ha rett til et eget behandlingstilbud, klikk her for å lese mer

Er du nysgjerrig på om dette er noe for deg, tilbyr vi en uforpliktende førstesamtale.