«Vi ønsker deg velkommen til Blå Kors Behandlingssenter Slemdal. Du har nå kommet til en døgnavdeling for behandling av rusproblematikk som også innebærer fokus på din psykiske helse».

Institusjonen ble åpnet 1. januar 2015, og har 20 plasser for pasienter av begge kjønn.
Vi tilbyr langtidsbehandling som varer opp til 1 år.

 

Mot felles mål…

Vår målsetting og vårt ønske for oppholdet er å legge forholdene til rette for deg slik at du får nødvendig innsikt i problemer, redskaper og ressurser, og dermed kan bli i stand til å ta nødvendige valg i forhold til et liv uten rusmidler.

Vi ønsker å vise interesse for deg og din livssituasjon, og respekt for deg og dine beslutninger. Vi håper at du i vårt behandlingsmiljø vil finne trygghet til å kunne hente ut det beste av engasjement og innsatsvilje i deg selv og i institusjonen.

 

Behandlingsopplegget: