Blå Kors Poliklinikk Oslo er spesialisthelsetjeneste (TSB). Vi har driftsavtale med Helse Sør-Øst. Du finner oss i Blå Kors-gården i Storgata 38, sentralt i Oslo.

Vår primære målgruppe er personer som har utfordringer i forhold til:

 • alkohol
 • andre rusmidler
 • pengespill
 • dataspill

Vi gir også selvstendige tilbud til personer som er i familie med en som har rus- og/eller spillproblemer.

Behandling skjer ved at man går i individuell terapi hos en terapeut som er behandlingsansvarlig. Men behandlingen kan også foregå på andre måter og med kombinasjon av flere andre tilnærminger:

 • Par/familieterapi
 • Gruppeterapi
 • Kurs
 • Psykomotorisk fysioterapi
 • Utvidet poliklinisk tilbud

Vi skreddersyr behandlingen for deg

Ved Blå Kors Poliklinikk har vi ansatt psykologspesialister, psykologer, lege, familieterapeuter, sosionomer med spesialutdanninger, sykepleiere med spesialutdanning og psykomotorisk fysioterapeut, i tillegg til administrativt personell.

 

Hvem samarbeider vi med?

Blå Kors Poliklinikk samarbeider med andre instanser, institusjoner og andre personer som kan være viktige for deg, dersom du ønsker det. Dette kan være fastlege, arbeidsgiver, DPS, døgninstitusjoner, NAV, familiemedlemmer og andre.

Vi samarbeider med Familieklubbene i Norge, som holder til i våre lokaler. Vi samarbeider også med andre virksomheter i Blå Kors hvis det er ønskelig for pasientene våre: Steg for Steg, Kompasset og Barnas stasjon.

 

Hvordan komme i behandling?
Blå Kors Poliklinikk Oslo er en del av tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). Derfor må du få en henvisning til behandling først. Slik henvisning får du hos din fastlege, hos psykolog, eller på ditt lokale NAV-kontor.
Når Blå Kors Poliklinikk mottar henvisningen, vil vi behandle den i løpet av 10 virkedager og gi deg en tilbakemelding om når behandlingsstart kan skje.
Når du går i behandling på Blå Kors Poliklinikk, må du betale egenandel etter samme regler som for andre helsetjenester. .
(Klikk her for å lese om egenandel og frikort). Etter at du har fått frikort betaler du ingenting for behandlingen.

Våre behandlingstilbud

Individualsamtaler

I de første samtalene vil fokus ligge på kartlegging av
din livssituasjon og det problemet du søker hjelp for.  Du og din behandler vil så i samarbeid utarbeide en plan for behandlingen du får hos oss. På Blå Kors Poliklinikk inntar vi et helhetlig perspektiv. Det betyr at vi også tilbyr behandling for psykiske plager som angst, depresjon og relasjonelle vansker dersom det er aktuelt.

Hos oss jobber det terapeuter med ulik utdanning og med ulike innfallsvinkler til behandling.

Behandling for par og familier

Har problemet påvirket forholdet til dem rundt deg?
Vi tilbyr par- og familiesamtaler som del av behandlingen – enten du er henvist til oss for eget avhengighetsproblem eller for pårørendeproblemer.

Familieterapi kan gjøre det lettere for deg å få til forandringer i behandling, og kan forebygge belastning hos dine nærmeste.

Du kan ha med deg partner, foreldre, barn, søsken, venner eller andre som er viktige for deg. Dere får hjelp og støtte til:

 • Å forstå hverandre bedre.
 • Å forstå hvordan avhengighetsrelaterte problemer virker inn i forholdet mellom dere.
 • Å ta grep for at hver enkelt kan få det bedre med seg selv og med andre.

Familieterapeutene legger til rette for at det skal kjennes trygt nok for familier å snakke og lytte til hverandre. Alle familiemedlemmenes synspunkt og behov er like viktige i familiesamtalene.

Klikk her for informasjon til pårørende

Vi er mer opptatt av at alle skal få sagt det de vil si og bli akseptert for det, enn av at familiemedlemmene skal bli enige.

Kurs og gruppeterapi

Gruppeterapi kan være nyttig i tillegg til individualterapi. I grupper får man mulighet til å møte andre med liknende problemer som en selv. Det kan være god støtte i å dele erfaringer. Vi har flere ulike tilbud om kurs og grupper. Når det gjelder kurs er disse ment å gi kunnskap som gjør det lettere for deltakerne å mestre problemet sitt og å forebygge tilbakefall.

Kursene består av undervisning og øvelser, og det forventes ikke at man skal dele sin historie

BLÅ – en sosial arena

Blå er et utvidet poliklinisk tilbud ved Blå Kors Poliklinikk. Blå er en øvingsarena for pasienter som ønsker å få hjelp, støtte og trygghet til å endre sin situasjon gjennom å treffe andre, få en samtale, ta en kopp kaffe eller delta på en av våre temalunsjer. Blå blir dermed en møteplass som ikke er så ulik andre sosiale arenaer. I behandlingen på Blå vektlegges relasjoner og ressurser.

Man kan også benytte seg av Blå dersom man trenger å bruke litt tid før og etter behandling før man går hjem eller videre på jobb/aktiviteter.