Avhengighetsproblemer er ikke bare problem for den enkelte. De rammer også familie og omgangskrets. Blå Kors Poliklinikk har et selvstendig behandlingstilbud til pårørende. Det betyr at du som pårørende kan få tilbud hos oss selv om den som har rus- eller spilleavhengighet ikke er i behandling.

Behandling for pårørende

Avhengighetsproblemer er ikke bare problem for den enkelte. De rammer også familie og omgangskrets. Blå Kors Poliklinikk har et selvstendig behandlingstilbud til pårørende. Det betyr at du som pårørende kan få tilbud hos oss selv om den som har rus- eller spilleavhengighet ikke er i behandling.

Behandling for par og familier

Par- og familiebehandling er for deg som har et spill- eller rusproblem, og de som er rundt deg. Du kan ha med deg partner, foreldre, barn, søsken, venner eller andre som er viktige for deg. Dere får hjelp, støtte og inspirasjon til:

  • Å forstå hverandre bedre
  • Å forstå hvordan avhengighet kan påvirke par og familier
  • Å løse problemer på en ny måte