HVA?

  • «Pakkeforløp» er et standardisert forløp for behandling initiert av Helse- og omsorgsdepartementet i 2016.

  • Helsedirektoratet er ansvarlig for å utarbeide  retningslinjer for implementering.

 

NÅR:
Innført innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB)  fra 1. januar 2019

 

HVORFOR?

Overordnet målsetting for innføringen: tilgjengelighet og forutsigbarhet

De fem målene for pakkeforløpene er:

  1. økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
  2. sammenhengende og koordinerte pasientforløp
  3. unngå unødig ventetid
  4. likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
  5. bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner

 

HVEM?
Personer som henvises til TSB for sine rusmiddelproblemer eller for annen avhengighetsproblematikk (spillproblematikk, bruk av anabole androgene steroider) får tilbud om pakkeforløp.