Blå Kors Øst AS tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) på oppdrag fra Helse Sør Øst. Det er viktig for oss som privat, ideell aktør å ha god relasjon til oppdragsgiver.
Vi skal i samarbeid med vår oppdragsgiver sikre best mulige rammebetingelser for å yte god behandling i henhold til lov, avtaler og opplevde behov.
Virksomheten består av døgnklinikkene Eina og Slemdal samt Poliklinikk Oslo.
Klinikkene har hver for seg selvstendige driftsavtaler med oppdragsgiver- Helse Sør Øst RHF.

Under finner du kontaktdata til de enkelte klinikkene.