I Blå Kors Øst behandler vi mennesker med rus- og avhengighetslidelser –  og psykiske problemer som er forbundet med avhengighetslidelsen.

Man kan bli avhengige av veldig mye. Det kan være penge- eller dataspill, det kan være et rusmiddel, lovlig som alkohol eller medikamenter – eller ulovlig som for eksempel cannabis, kokain, amfetamin eller heroin.

Vi kaller det en lidelse først når det går utover jobben, økonomien, helse eller andre mennesker.

For eksempel når personen ikke klarer å ivareta egne barn, trekker seg fra sosiale situasjoner, lar være å betale regninger – eller lar være å gjøre ting som vedkommende tidligere gledet seg over å gjøre.

Og – ikke minst – når personen ikke lenger selv er i stand til å kontrollere inntaket av rusmidler.

 

Avhengighet av rusmidler fører ofte til psykiske problemer. Mange vet ikke at det også kan være motsatt – psykisk problemer kan føre til rusavhengighet.
En psykisk lidelse påvirker tanker, følelser og forholdet til andre på en måte som gjør det vanskelig å håndtere stress og normale utfordringer.

Det kan tappe den enkelte for gleden og evnen til å arbeide, delta i familieliv og i samfunnet. Det øker også risikoen for at personen tyr til måter å mestre livet på som er uhensiktsmessig, for eksempel ved bruk av rusmidler.

Derfor behandler vi ofte avhengighets- og psykiske lidelser samtidig.