• Du trenger henvisning før du kan få helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. For å få dette, ta kontakt med fastlegen/lege eller NAV.

  • Henvisningen sendes til en enhet som har vurderingskompetanse som fastsetter tidsfristen for når pasienten skal begynne behandlingsforløpet.

  • Ved søknad til poliklinisk behandling vil du innen 10 dager motta et svarbrev med informasjon om behandlingsfrist og første timeavtale.

  • ved søknad til døgnbehandling vil du innen 10 dager motta invitasjon til en avklaringssamtale i forhold til innleggelse.

  • Hvis ikke behandlingsstedet klarer å holde fristen de har gitt deg for når helsehjelpen senest skal starte, vil HELFO kontakte deg for å høre om du er interessert i et tilsvarende tilbud fra et annet behandlingssted. For mer informasjon, klikk her.