Årsmelding for Blå Kors Øst 2018

«Året 2018 har vært preget av god drift og solid faglig arbeid.

Jeg er utrolig glad for å være leder i en «foroverlent», dynamisk og endringsdyktig organisasjon! Jeg opplever at ansatte har stort fokus på strategi og kvalitet i alle ledd. Dette ses i hvert enkelt menneskemøte så vel som i satsning på elektronisk kvalitetsstyringssystem, i internrevisjoner, i utarbeiding av spørreundersøkelse med fokus på effekt av behandlingen, i samarbeid med tillitsvalgt og vernetjeneste, med øvrige virksomheter i Blå Kors samt med brukerorganisasjoner og oppdragsgiver.»

Brith Sjøvold, direktør Blå Kors Øst

Klikk her for å lese hele meldingen: BKØ årsmelding 2018