Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening

Created with Sketch.

Corona-pandemi - informasjon til våre pasienter og besøkende:

Blå Kors Øst følger nasjonale råd fra Folkehelseinstituttet samt anbefaling fra Helsedirektoratet for å redusere spredning av Covid-19 viruset.
Vi opprettholder driften ved alle våre klinikker, vi har inntak av nye pasienter, men har iverksatt tiltak for å imøtekomme myndighetenes føringer og ivareta helsen til både pasienter og ansatte.

Det innebærer følgende:

For pasienter ved Poliklinikken: Perioden fra 16.03 - og så lenge det vurderes nødvendig, vil timer gjøres om til behandling/terapi pr telefon og videkonsultasjoner.
For døgnklinikkene: Perioden fra 16.03 og så lenge det vurderes nødvendig, er det innført besøksforbud i tråd med myndighetenes anbefalinger. Kontakt med klinikkens ansatte skal skje pr telefon.
(se nederst/øverst på siden for link til klinikkene)

Blå Kors Øst AS tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) på oppdrag fra Helse Sør Øst.
Det er viktig for oss som privat, ideell aktør å ha god relasjon til oppdragsgiver.
Vi skal i samarbeid med vår oppdragsgiver sikre best mulige rammebetingelser for å yte god behandling i henhold til lov, avtaler og opplevde behov.
Virksomheten består av døgnklinikkene Eina og Slemdal samt Poliklinikk Oslo.
Klinikkene har hver for seg selvstendige driftsavtaler med oppdragsgiver- Helse Sør Øst RHF.

Created with Sketch.

Har du spørsmål om våre behandlingstilbud?

Se filmen (under) og /eller ta kontakt med en av våre tre klinikker: Eina, Slemdal eller Poliklinikken i Oslo.

Film om Blå Kors, Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TSB)