Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening

Blå Kors Øst AS tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) på oppdrag fra Helse Sør Øst.
Det er viktig for oss som privat, ideell aktør å ha god relasjon til oppdragsgiver.
Vi skal i samarbeid med vår oppdragsgiver sikre best mulige rammebetingelser for å yte god behandling i henhold til lov, avtaler og opplevde behov.
Virksomheten består av døgnklinikkene Eina og Slemdal samt Poliklinikk Oslo.
Klinikkene har hver for seg selvstendige driftsavtaler med oppdragsgiver- Helse Sør Øst RHF.

Created with Sketch.

Har du spørsmål om våre behandlingstilbud?

Se filmen (under) og /eller ta kontakt med en av våre tre klinikker: Eina, Slemdal eller Poliklinikken i Oslo.

Film om Blå Kors, Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TSB)