Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening

Created with Sketch.

Corona-pandemi - informasjon til våre pasienter og besøkende:

Blå Kors Øst følger nasjonale råd fra Folkehelseinstituttet samt anbefaling fra Helsedirektoratet for å redusere spredning av Covid-19 viruset.
Vi opprettholder driften ved alle våre klinikker, vi har inntak av nye pasienter, men har iverksatt tiltak for å imøtekomme myndighetenes føringer og ivareta helsen til både pasienter og ansatte.

Det innebærer følgende: (oppdatert 02.06.2020)

For pasienter ved Poliklinikken: Det er nå vanlig drift ved Poliklinikken, men fremdeles med tiltak for smittevern. Pasienter må kontakte klinikken i forkant pr telefon dersom det er registrert symptomer som kan være relatert til Covid-19.
For døgnklinikkene: Besøk ved klinikkene skal avklares på forhånd og anbefalte smittevernsråd skal følges. Kontakt med klinikkens ansatte skal skje pr telefon.

(se nederst/øverst på siden for link til klinikkene)

Blå Kors Øst AS tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) på oppdrag fra Helse Sør Øst.
Det er viktig for oss som privat, ideell aktør å ha god relasjon til oppdragsgiver.
Vi skal i samarbeid med vår oppdragsgiver sikre best mulige rammebetingelser for å yte god behandling i henhold til lov, avtaler og opplevde behov.
Virksomheten består av døgnklinikkene Eina og Slemdal samt Poliklinikk Oslo.
Klinikkene har hver for seg selvstendige driftsavtaler med oppdragsgiver- Helse Sør Øst RHF.

Created with Sketch.

Har du spørsmål om våre behandlingstilbud?

Se filmen (under) og /eller ta kontakt med en av våre tre klinikker: Eina, Slemdal eller Poliklinikken i Oslo.

Film om Blå Kors, Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TSB)